Main Chala Tha Qafila!!  Aur Hum Us Ke Saath, Roya Tha Aasmaan, Aur Hum Us Ke Saath, Khuda Ka Saaya Hum Par Se Na Utha Hota, To Aaj Woh Humare, Aur Hum Us Ke Saath… Kalam Chalti Hai To Dil Ki...